Saqib Saleem, Tara D_Souza, Saba Azad, Nishant Dahiya, Aditi Singh Sharma at Yashraj Films Mujhse Fraandship Karoge music showcase in Yashraj Studios on 28th Sept 2011 (29).JPG
Saqib Saleem, Tara D'souza, Saba Azad, Nishant Dahiya, Aditi Singh Sharma at Yashraj Films Mujhse Fraandship Karoge music showcase in Yashraj Studios on 28th Sept 2011
Sep 29, 2011
Saqib Saleem, Tara D_Souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at Yashraj Films Mujhse Fraandship Karoge music showcase in Yashraj Studios on 28th Sept 2011 (49).JPG
Saqib Saleem, Tara D'souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at Yashraj Films Mujhse Fraandship Karoge music showcase in Yashraj Studios on 28th Sept 2011
Sep 29, 2011
Saqib Saleem, Tara D_Souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at Yashraj Films Mujhse Fraandship Karoge music showcase in Yashraj Studios on 28th Sept 2011 (47).JPG
Saqib Saleem, Tara D'souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at Yashraj Films Mujhse Fraandship Karoge music showcase in Yashraj Studios on 28th Sept 2011
Sep 29, 2011
Saqib Saleem, Tara D_Souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at Yashraj Films Mujhse Fraandship Karoge music showcase in Yashraj Studios on 28th Sept 2011 (12).JPG
Saqib Saleem, Tara D'souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at Yashraj Films Mujhse Fraandship Karoge music showcase in Yashraj Studios on 28th Sept 2011
Sep 29, 2011
Saqib Saleem, Tara D_Souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at Yashraj Films Mujhse Fraandship Karoge music showcase in Yashraj Studios on 28th Sept 2011 (7).JPG
Saqib Saleem, Tara D'souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at Yashraj Films Mujhse Fraandship Karoge music showcase in Yashraj Studios on 28th Sept 2011
Sep 29, 2011
Saqib Saleem, Tara D_Souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at Yashraj Films Mujhse Fraandship Karoge music showcase in Yashraj Studios on 28th Sept 2011 (5).JPG
Saqib Saleem, Tara D'souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at Yashraj Films Mujhse Fraandship Karoge music showcase in Yashraj Studios on 28th Sept 2011
Sep 29, 2011
Nishant Dahiya at Yashraj Films Mujhse Fraandship Karoge music showcase in Yashraj Studios on 28th Sept 2011 (4).JPG
Nishant Dahiya at Yashraj Films Mujhse Fraandship Karoge music showcase in Yashraj Studios on 28th Sept 2011
Sep 29, 2011
Nishant Dahiya at Yashraj Films Mujhse Fraandship Karoge music showcase in Yashraj Studios on 28th Sept 2011 (3).JPG
Nishant Dahiya at Yashraj Films Mujhse Fraandship Karoge music showcase in Yashraj Studios on 28th Sept 2011
Sep 29, 2011
Saqib Saleem, Tara D_Souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at the Audio release of Mujhse Fraaandship Karoge in Yashraj Studios on 28th Sept 2011 (27).JPG
Saqib Saleem, Tara D'souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at the Audio release of Mujhse Fraaandship Karoge in Yashraj Studios on 28th Sept 2011
Sep 29, 2011
Saqib Saleem, Tara D_Souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at the Audio release of Mujhse Fraaandship Karoge in Yashraj Studios on 28th Sept 2011 (25).JPG
Saqib Saleem, Tara D'souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at the Audio release of Mujhse Fraaandship Karoge in Yashraj Studios on 28th Sept 2011
Sep 29, 2011
Saqib Saleem, Tara D_Souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at the Audio release of Mujhse Fraaandship Karoge in Yashraj Studios on 28th Sept 2011 (24).JPG
Saqib Saleem, Tara D'souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at the Audio release of Mujhse Fraaandship Karoge in Yashraj Studios on 28th Sept 2011
Sep 29, 2011
Saqib Saleem, Tara D_Souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at the Audio release of Mujhse Fraaandship Karoge in Yashraj Studios on 28th Sept 2011 (9).JPG
Saqib Saleem, Tara D'souza, Saba Azad, Nishant Dahiya at the Audio release of Mujhse Fraaandship Karoge in Yashraj Studios on 28th Sept 2011
Sep 29, 2011
Nishant Dahiya at the Audio release of Mujhse Fraaandship Karoge in Yashraj Studios on 28th Sept 2011 (61).JPG
Nishant Dahiya at the Audio release of Mujhse Fraaandship Karoge in Yashraj Studios on 28th Sept 2011
Sep 29, 2011

13 files on 1 page(s)