Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (33)_58b0f3e57d782.JPG
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Kritika Kamra, Gaurav Khanna, Sudesh Berry at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (6)_58b0f363a4649.JPG
Kritika Kamra, Gaurav Khanna, Sudesh Berry at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Kritika Kamra, Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (4)_58b0f35d5d868.JPG
Kritika Kamra, Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Kritika Kamra, Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (3)_58b0f357a4aa4.JPG
Kritika Kamra, Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (38)_58b0f351c723a.JPG
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (37)_58b0f34c12f63.JPG
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (36)_58b0f343ba0f7.JPG
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (35)_58b0f33be84d1.JPG
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (34)_58b0f336baf80.JPG
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (1)_58b0f33048b94.JPG
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (33)_58b0f30cdca1f.JPG
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (33)_58b0f2a1d980f.JPG
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Kritika Kamra, Gaurav Khanna, Sudesh Berry at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (6)_58b0f285c7327.JPG
Kritika Kamra, Gaurav Khanna, Sudesh Berry at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Kritika Kamra, Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (4)_58b0f27eeb084.JPG
Kritika Kamra, Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Kritika Kamra, Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (3)_58b0f27695bfe.JPG
Kritika Kamra, Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (38)_58b0f27071e02.JPG
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (37)_58b0f26c3790c.JPG
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (36)_58b0f267ca542.JPG
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (35)_58b0f2633b77d.JPG
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (34)_58b0f25d798d9.JPG
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta (1)_58b0f258182f4.JPG
Gaurav Khanna at Life Ok Launch New Serial Prem Ya Paheli Chandrakanta
Feb 25, 2017
Gaurav Khanna, Shrenu Parikh at Sony TV Byah Hamari Bahu ka bash in J W Marriott on 24th May 2012 (27).JPG
Gaurav Khanna, Shrenu Parikh at Sony TV Byah Hamari Bahu ka bash in J W Marriott on 24th May 2012
May 25, 2012
Gaurav Khanna, Shrenu Parikh, Trishikha Ashish Tripathi at Sony TV J D Majethia bash in J W Marriott on 24th May 2012 (16).JPG
Gaurav Khanna, Shrenu Parikh, Trishikha Ashish Tripathi at Sony TV J D Majethia bash in J W Marriott on 24th May 2012
May 25, 2012
Gaurav Khanna, Shrenu Parikh, Trishikha Ashish Tripathi at Sony TV J D Majethia bash in J W Marriott on 24th May 2012 (12).JPG
Gaurav Khanna, Shrenu Parikh, Trishikha Ashish Tripathi at Sony TV J D Majethia bash in J W Marriott on 24th May 2012
May 25, 2012
Gaurav Khanna, Shrenu Parikh at Sony TV Byah Hamari Bahu ka bash in J W Marriott on 24th May 2012 (29).JPG
Gaurav Khanna, Shrenu Parikh at Sony TV Byah Hamari Bahu ka bash in J W Marriott on 24th May 2012
May 25, 2012
Gaurav Khanna at Jeele Ye Pal press meet in Vie Lounge on 7th Sept 2011 (18).JPG
Gaurav Khanna at Jeele Ye Pal press meet in Vie Lounge on 7th Sept 2011
Sep 09, 2011
Gaurav Khanna, Kinshuk Mahajan at Jeele Ye Pal press meet in Vie Lounge on 7th Sept 2011 (21).JPG
Gaurav Khanna, Kinshuk Mahajan at Jeele Ye Pal press meet in Vie Lounge on 7th Sept 2011
Sep 09, 2011
Gaurav Khanna, Kinshuk Mahajan at Jeele Ye Pal press meet in Vie Lounge on 7th Sept 2011 (20).JPG
Gaurav Khanna, Kinshuk Mahajan at Jeele Ye Pal press meet in Vie Lounge on 7th Sept 2011
Sep 09, 2011
Gaurav Khanna at Jeele Ye Pal press meet in Vie Lounge on 7th Sept 2011 (21).JPG
Gaurav Khanna at Jeele Ye Pal press meet in Vie Lounge on 7th Sept 2011
Sep 09, 2011

29 files on 1 page(s)