Bipasha Basu at 22nd Star Screen Awards 2016 on 4th Dec 2016 (575)_58465d24eb22f.JPG
Bipasha Basu at 22nd Star Screen Awards 2016 on 4th Dec 2016
Dec 06, 2016
Bipasha Basu at 22nd Star Screen Awards 2016 on 4th Dec 2016 (574)_58465d23d625e.JPG
Bipasha Basu at 22nd Star Screen Awards 2016 on 4th Dec 2016
Dec 06, 2016
Bipasha Basu snapped at Airport on 27th Nov 2016 (4)_583bce6366cad.JPG
Bipasha Basu snapped at Airport on 27th Nov 2016
Nov 28, 2016
Bipasha Basu snapped at Airport on 27th Nov 2016 (3)_583bce622228e.JPG
Bipasha Basu snapped at Airport on 27th Nov 2016
Nov 28, 2016
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016 (33)_582ea6f4b156f.JPG
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016
Nov 18, 2016
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016 (32)_582ea6f421b45.JPG
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016
Nov 18, 2016
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016 (31)_582ea6f392993.JPG
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016
Nov 18, 2016
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016 (30)_582ea6f30bc09.JPG
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016
Nov 18, 2016
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016 (29)_582ea6f280200.JPG
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016
Nov 18, 2016
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016 (28)_582ea6f1ee57d.JPG
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016
Nov 18, 2016
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016 (27)_582ea6f169c81.JPG
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016
Nov 18, 2016
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016 (26)_582ea6f0da5fe.JPG
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016
Nov 18, 2016
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016 (25)_582ea6f05bbca.JPG
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016
Nov 18, 2016
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016 (24)_582ea6efd25e5.JPG
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016
Nov 18, 2016
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016 (23)_582ea6ef3c6fb.JPG
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 17th Nov 2016
Nov 18, 2016
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016 (11)_5826c1d51bd29.JPG
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016
Nov 12, 2016
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016 (10)_5826c1d39a9d1.JPG
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016
Nov 12, 2016
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016 (9)_5826c1d279b80.JPG
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016
Nov 12, 2016
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016 (8)_5826c1d151e93.JPG
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016
Nov 12, 2016
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016 (7)_5826c1d05b1c3.JPG
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016
Nov 12, 2016
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016 (6)_5826c1cf740d6.JPG
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016
Nov 12, 2016
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016 (5)_5826c1ce6b2ee.JPG
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016
Nov 12, 2016
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016 (4)_5826c1cd52a5f.JPG
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016
Nov 12, 2016
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016 (3)_5826c1cc4697e.JPG
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016
Nov 12, 2016
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016 (2)_5826c1cb636fc.JPG
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016
Nov 12, 2016
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016 (1)_5826c1ca627f5.JPG
Bipasha Basu snapped entering her gym on 11th Nov 2016
Nov 12, 2016
Bipasha Basu, Kara Singh Grover snapped at airport on 8th Nov 2016 (81)_5822c647e5074.JPG
Bipasha Basu, Kara Singh Grover snapped at airport on 8th Nov 2016
Nov 09, 2016
Bipasha Basu, Kara Singh Grover snapped at airport on 8th Nov 2016 (80)_5822c6467f700.JPG
Bipasha Basu, Kara Singh Grover snapped at airport on 8th Nov 2016
Nov 09, 2016
Bipasha Basu, Kara Singh Grover snapped at airport on 8th Nov 2016 (79)_5822c6453311e.JPG
Bipasha Basu, Kara Singh Grover snapped at airport on 8th Nov 2016
Nov 09, 2016
Bipasha Basu, Kara Singh Grover snapped at airport on 8th Nov 2016 (76)_5822c6435eb60.JPG
Bipasha Basu, Kara Singh Grover snapped at airport on 8th Nov 2016
Nov 09, 2016
Bipasha Basu, Kara Singh Grover snapped at airport on 8th Nov 2016 (74)_5822c641001fb.JPG
Bipasha Basu, Kara Singh Grover snapped at airport on 8th Nov 2016
Nov 09, 2016
Bipasha Basu, Kara Singh Grover snapped at airport on 8th Nov 2016 (72)_5822c63ce2bf7.JPG
Bipasha Basu, Kara Singh Grover snapped at airport on 8th Nov 2016
Nov 09, 2016
Bipasha Basu, Kara Singh Grover snapped at airport on 8th Nov 2016 (69)_5822c639aa818.JPG
Bipasha Basu, Kara Singh Grover snapped at airport on 8th Nov 2016
Nov 09, 2016
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim_s on 14th Oct 2016 (16)_580221db435b7.JPG
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim's on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim_s on 14th Oct 2016 (15)_580221d1e9741.JPG
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim's on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim_s on 14th Oct 2016 (14)_580221c80d4e1.JPG
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim's on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim_s on 14th Oct 2016 (13)_580221c130bab.JPG
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim's on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim_s on 14th Oct 2016 (12)_580221ba390c8.JPG
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim's on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim_s on 14th Oct 2016 (11)_580221ad180ce.JPG
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim's on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim_s on 14th Oct 2016 (10)_580221a26636f.JPG
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim's on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim_s on 14th Oct 2016 (9)_58022197bc16f.JPG
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim's on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim_s on 14th Oct 2016 (8)_5802218bddd16.JPG
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim's on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim_s on 14th Oct 2016 (7)_58022181dbe08.JPG
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim's on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim_s on 14th Oct 2016 (6)_58022176f0261.JPG
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim's on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim_s on 14th Oct 2016 (5)_5802216e1452e.JPG
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim's on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim_s on 14th Oct 2016 (4)_580221651b787.JPG
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim's on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim_s on 14th Oct 2016 (3)_5802215c90ebf.JPG
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim's on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim_s on 14th Oct 2016 (2)_580221551b8d8.JPG
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim's on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim_s on 14th Oct 2016 (1)_5802214c79632.JPG
Bipasha Basu snapped at Aalim Hakim's on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016 (25)_58021ce2b9e06.JPG
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016 (38)_58021c2fd83f7.JPG
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016 (37)_58021c208fd96.JPG
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016 (36)_58021c0b2bced.JPG
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016 (35)_58021bfd569e4.JPG
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016 (34)_58021bea4a15c.JPG
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016 (33)_58021bc9ccf73.JPG
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016 (32)_58021bac31d39.JPG
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016 (31)_58021b8ada5f3.JPG
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016 (30)_58021b6231e06.JPG
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016 (29)_58021b3e60454.JPG
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016 (28)_58021b01a15fa.JPG
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016 (27)_58021ae2b9812.JPG
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016 (26)_58021ac77cfe1.JPG
Bipasha Basu at Sephora Brand store launch on 14th Oct 2016
Oct 15, 2016
Bipasha Basu snapped at airport on 20th Sept 2016 (13)_57e22f1813ec1.JPG
Bipasha Basu snapped at airport on 20th Sept 2016
Sep 21, 2016
Bipasha Basu snapped at airport on 20th Sept 2016 (12)_57e22f16e7a52.JPG
Bipasha Basu snapped at airport on 20th Sept 2016
Sep 21, 2016
Bipasha Basu snapped at airport on 20th Sept 2016 (11)_57e22f15dc230.JPG
Bipasha Basu snapped at airport on 20th Sept 2016
Sep 21, 2016
Bipasha Basu snapped at airport on 20th Sept 2016 (10)_57e22f14d89dc.JPG
Bipasha Basu snapped at airport on 20th Sept 2016
Sep 21, 2016
Bipasha Basu snapped at gym on 2nd Sept 2016 (14)_57c9a22e19fe3.JPG
Bipasha Basu snapped at gym on 2nd Sept 2016
Sep 02, 2016
Bipasha Basu snapped at gym on 2nd Sept 2016 (13)_57c9a22baac1f.JPG
Bipasha Basu snapped at gym on 2nd Sept 2016
Sep 02, 2016
Bipasha Basu snapped at gym on 2nd Sept 2016 (12)_57c9a2292da4f.JPG
Bipasha Basu snapped at gym on 2nd Sept 2016
Sep 02, 2016
Bipasha Basu snapped at gym on 2nd Sept 2016 (11)_57c9a225ecd78.JPG
Bipasha Basu snapped at gym on 2nd Sept 2016
Sep 02, 2016
Bipasha Basu snapped at gym on 2nd Sept 2016 (10)_57c9a22416bf9.JPG
Bipasha Basu snapped at gym on 2nd Sept 2016
Sep 02, 2016
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 31st Aug 2016 (11)_57c7d6795d6cd.JPG
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 31st Aug 2016
Sep 01, 2016
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 31st Aug 2016 (10)_57c7d676d3e47.JPG
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 31st Aug 2016
Sep 01, 2016
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 31st Aug 2016 (9)_57c7d673e3582.JPG
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 31st Aug 2016
Sep 01, 2016
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 31st Aug 2016 (8)_57c7d671dfc9a.JPG
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 31st Aug 2016
Sep 01, 2016
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 31st Aug 2016 (1)_57c7d6702a505.JPG
Bipasha Basu snapped in Mumbai on 31st Aug 2016
Sep 01, 2016
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (68)_57c5446921b8c.JPG
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (67)_57c54456a1b60.JPG
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (66)_57c5444a2196b.JPG
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (65)_57c5443d0ac40.JPG
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (64)_57c5442fc8e82.JPG
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (63)_57c54422c857d.JPG
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (62)_57c54416bb6f2.JPG
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (61)_57c5440c0dbed.JPG
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (60)_57c5440167163.JPG
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (59)_57c543f8e27b9.JPG
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (58)_57c543eda8bde.JPG
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (57)_57c543e45e02b.JPG
Bipasha Basu at Sabyasachi Show Grand Finale at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu walk the ramp for Sanjukta Dutta Show at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (11)_57c540aa57b63.JPG
Bipasha Basu walk the ramp for Sanjukta Dutta Show at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu walk the ramp for Sanjukta Dutta Show at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (10)_57c540a64d662.JPG
Bipasha Basu walk the ramp for Sanjukta Dutta Show at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu walk the ramp for Sanjukta Dutta Show at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (9)_57c540a291d05.JPG
Bipasha Basu walk the ramp for Sanjukta Dutta Show at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu walk the ramp for Sanjukta Dutta Show at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (8)_57c5409fa237f.JPG
Bipasha Basu walk the ramp for Sanjukta Dutta Show at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu walk the ramp for Sanjukta Dutta Show at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (7)_57c5409c97b5a.JPG
Bipasha Basu walk the ramp for Sanjukta Dutta Show at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu walk the ramp for Sanjukta Dutta Show at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (6)_57c5409981f91.JPG
Bipasha Basu walk the ramp for Sanjukta Dutta Show at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016
Bipasha Basu walk the ramp for Sanjukta Dutta Show at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016 (5)_57c54096788a6.JPG
Bipasha Basu walk the ramp for Sanjukta Dutta Show at Lakme Fashion Week 2016 on 28th Aug 2016
Aug 30, 2016

6663 files on 70 page(s)